KODEŃ – LEŚNA PODLASKA – ŚWIĘTA GÓRA GRABARKA

Informacje podstawowe

Termin od: 15.08.2022
do: 15.08.2022
Czas trwania: 1 DZIEŃ
Cena: 120 PLN

Program

04:00 – wyjazd z Ełku – Plac Katedralny

10:00 – przyjazd do Kodnia, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, msza święta, zwiedzanie terenu wokół Sanktuarium

12:30 – przejazd do Leśniej Podlaskiej, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej, modlitwa i zwiedzanie.

14:30 – przejazd na Świętą Górę Grabarka, zwiedzanie Klasztoru Prawosławnego Św. Marty i Marii.

17:00 – droga powrotna

ok. 21:00 – przyjazd do Ełku.

Świadczenia

Przejazd autokarem kl. turystycznej
Ubezpieczenie
Opieka pilota
Wyżywienie we własnym zakresie

Uwagi

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatora.