RÓŻANYSTOK – SOKÓŁKA – ŚWIĘTA WODA

Informacje podstawowe

Termin od: 30.04.2022
do: 30.04.2022
Czas trwania: 1 DZIEŃ
Cena: 70 PLN

Program

07:00 – Wyjazd z Ełku – Plac Katedralny

09:00 – Przyjazd do Różanego stoku, nawiedzenie Bazyliki, modlitwa przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Różanostockiej

10:30 – Przejazd do Sokółki

11:00 – Nawiedzenie kolegiaty pw. Św. Antoniego, modlitwa w Kaplicy Cudu Eucharystycznego,

film o Cudzie Eucharystycznym Msza Św.

12:00 – Czas wolny na posiłek , kawę (we własnym zakresie) i zakup pamiątek.

13:30 – Przejazd do Świętej Wody, nawiedzenie Sanktuarium Matki Bozej Bolesnej, modlitwa, zwiedzanie Góry Krzyży.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

16.00 – Droga powrotna

18.00 – Przyjazd

Świadczenia

Przejazd autokarem kl. turystycznej
Ubezpieczenie
Opieka pilota
Wyżywienie we własnym zakresie

Uwagi

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatora.