STUDZIENICZNA – ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚW.

Informacje podstawowe

Termin od: 28.05.2023
do:
Czas trwania: 1 DZIEŃ
Cena: 60 PLN

Program

8:30 Wyjazd z Ełku

9:30 Przyjazd do Studzienicznej

9:30 – 12:00 Czas na osobistą modlitwę, zakup pamiątek, spacer…. 12:00 Suma odpustowa

15:00 Droga powrotna do Ełku

16:00 Przyjazd

Świadczenia

Przejazd autokarem lub busem
Ubezpieczenie
Opieka pilota

Uwagi

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatora.