Sankt Petersburg – Peterhof – Pożajście – Agłona – Psków

Informacje podstawowe

Termin od: 01.09.2018 r.
do: 06.09.2018 r.
Czas trwania: 6 dni
Cena: 2350 zł

Program

1 dzień
06.00 – Wyjazd z Ełku, Msza Św. w Pożajściu. Pobyt w Klasztorze Kamedułów jednym z najpiękniejszych zabytków dojrzałego baroku w północno-wschodniej części Europy, znany jest dzięki znajdującemu się tu cudownemu obrazowi Matki Pięknej Miłości. Przejazd do Agłony.
Agłona to najważniejsze sanktuarium na Łotwie poświęcone Matce Bożej. W głównym ołtarzu świątyni „łotewskiej Częstochowy” znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Agłońskiej, zwanej Przewodniczką z Kwiatem. Sanktuarium od początku istnienia było celem pieszych pielgrzymek nie tylko z Łotwy, ale również z Białorusi i Litwy. Obiadokolacja, zakwaterowanie.
2 dzień
Śniadanie, Msza Św. Wyjazd w kierunku Rosji, obiadokolacja w Petersburgu, zakwaterowanie
3 dzień
Śniadanie, Msza Św. Zwiedzanie: Aurora z zewnątrz – ten zbudowany w 1903 roku krążownik stał się popularnym symbolem rewolucji październikowej, Domek Piotra Wielkiego jest pierwszym wybudowanym w Petersburgu drewnianym domem wzniesionym dla cara Piotra I, Twierdza Pietropawłowska – jest pierwszą budowlą miasta, tu pochowano niemal wszystkich carów z rodziny Romanowów, to tu znajdowało się więzienie polityczne, w którym przetrzymywani byli m.in. Fiodor Dostojewski czy Tadeusz Kościuszko., Cypel wyspy Wasilewskiej, Cerkiew Izaaka– przepiękna cerkiew, która została zbudowana według projektu architekta Monferranda, wnętrza katedry ozdobione kamieniami półszlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami, Pomnik Piotra I „Jeździec Miedziany”- postawiony ku czci pamięci założyciela Petersburga na rozkaz Katarzyny Wielkiej, Peterhof – ogrody, obiadokolacja
4 dzień
Śniadanie, Msza Św.Zwiedzanie: Pomnik Katarzyny II Wielkiej, Delikatesy Jelisiejów – secesyjny z zewnątrz, rzeźby z brązu, wielkie okna, lady marmurowe, witraże, kryształowe i szklane wystawki, Cerkiew Kazańska, Ermitaż to jedna z najwspanialszych i jedna z niewielu przekrojowych kolekcji sztuki na świecie, Cerkiew Zbawiciela Na Krwi, Ławr Aleksandra Newskiego, obiadokolacja
5 dzień
Śniadanie, Msza Św. Zwiedzanie Carskiego Sioła – zespół pałacowo-parkowy, jest jedną z najznakomitszych rezydencji w stylu rosyjskiego baroku. Przejazd do Pskowa, obiadokolacja, zakwaterowanie.
6 dzień
Śniadanie, Msza Św. Zwiedzanie Kremla w Pskowie najstarszą część Pskowa stanowi okazały Kreml, którego najstarsze zachowanie obwarowania pochodzą z XIII wieku. W czasie największej świetności miasta całkowita długość murów wynosiła blisko 9 km. Na terenie Kremla doszukać się można zarysów fundamentów aż dziesięciu cerkwi funkcjonujących tu w między XII a XIV wiekiem, na terenie Kremla znajduje się także imponujący blisko 80 metrowy sobór Trójcy Świętej , wyjazd w kierunku Polski
Około 23.00 – Powrót do Ełku

Wstępy:
– Peterhof (ogrody)
– Twierdza Pietropawłowska
– Cerkiew Izaaka
– Ermitaż
– Cerkiew Zbawiciela Na Krwi
– Ławr Aleksandra Newskiego
– Carskie Sioło

Świadczenia

- przejazd autokarem kl. turystycznej;
- 5 noclegów w domach pielgrzyma lub hostelach w pokojach 2,3,4 os.;
- 5 śniadań;
- 5 obiadokolacji;
- ubezpieczenia turystyczne KL i NNW (koszt leczenia za granicą);
- opieka pilota i opieka duszpasterska;
- bilety wstępu;
- przewodnik miejscowy;
- wiza.

Uwagi

* posiadanie ręcznika;
* wskazane jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w NFZ;
* osoby powyżej 65 roku życia mogą dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie od chorób przewlekłych;
* możliwość dołączenia do grupy w Suwałkach;
* zapisując się należy przelać na nr konta bankowego Biura „Emanuel” kwotę 1000 zł tytułem zadatku;
* zgłosić telefonicznie lub osobiście do biura następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, pesel, serię i nr dowodu osobistego oraz paszportu, datę ważności paszportu (minimum 6 miesięcy od daty powrotu), telefon kontaktowy;
* dostarczyć zdjęcie paszportowe 3,5 x 4,5 nie starsze niż 6 miesięcy do uzyskania wizy (inne niż w paszporcie, jeśli paszport starszy niż pół roku), paszport oraz wypełniony wniosek do uzyskania wizy (pomoc ze strony biura zapewniona) do 30.06.2018 r.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatora.