Kowno – Połąga – Kłajpeda – Góra Krzyży – Szydłów

Kowno – Połąga – Kłajpeda – Góra Krzyży – Szydłów

Informacje podstawowe

Termin od: 23.06.2018 r.
do: 24.06.2018 r.
Czas trwania: 2 dni
Cena: 350 zł

Program

1 dzień
04:00 wyjazd. Dojazd do Budziska (granica), przerwa na wymianę kieszonkowego (euro). Wyjazd w kierunku Kowna. Przyjazd, spacer uliczkami starówki miasta z pilotem, Msza św. Następnie przejazd do Połągi. Zwiedzanie jednego z najpiękniejszych miejsc w Połądze – Pałacu Tyszkiewiczów z otaczającym go Parkiem Botanicznym i grotą z kapliczką MB u podnóża Góry Biruty. W pałacu zwiedzimy Muzeum Bursztynu, słynące z bogactwa zbiorów, a kolekcja inkluzji jest największa na świecie. Zakwaterowanie w hotelu w Połądze. Spacer reprezentacyjnym Bulwarem Basanoviczusa z licznymi kawiarenkami, lodziarniami, centrami rozrywki i stoiskami z pamiątkami. Wejście na Molo i spacer 450 –metrowym molem. 20:00 Obiadokolacja, czas wolny.
2 dzień
07:00 Śniadanie. Wyjazd do Kłajpedy. Przeprawa promem na Mierzeję Kurońską do Delfinarium, pokaz tresury delfinów i lwów kalifornijskich. Powrót promem osobowym do Kłajpedy. Następnie przejazd na Górę Krzyży zwaną także Świętą Górą, miejsce pielgrzymek i uroczystości religijnych oraz jedna z największych atrakcji turystycznych na Litwie. Zgromadzonych jest ok. 100 tys. krzyży. Papież Jan Paweł II podczas swojej pielgrzymki na Litwę w 1993 roku celebrował na Górze Krzyży Mszę Świętą. Przejazd do Szydłowa, Msza św. w Sanktuarium Matki Boskiej Szydłowskiej – litewskie Lourdes, które odwiedził Ojciec Św. Jan Paweł II w roku 1993.
Nawiedzenie Sanktuarium w Szydłowie (litewskiej Częstochowy) – Kościoła i Kaplicy NMP. W 1608 roku odnotowano tu objawienie Matki Bożej, która ukazała się dzieciom pasącym owce. Mieści się tu największe litewskie sanktuarium maryjne. Przejazd do supermarketu Akropolis – zakupy i skorzystanie z posiłków w barach szybkiej obsługi (we własnym zakresie). Wyjazd w kierunku granicy polskiej do Budziska. Powrót około 23:00

Świadczenia

- przejazd autokarem kl. turystycznej;
- wyżywienie wg programu;
- opieka pilota;
- nocleg;
- ubezpieczenie NNW i KL;
- bilety wstępu.

Uwagi

* wskazane jest wyrobienie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) w NFZ;
* osoby powyżej 65 roku życia mogą dodatkowo ubezpieczyć się indywidualnie od chorób przewlekłych;
* zapisując się należy przelać na nr konta bankowego Biura „Emanuel” kwotę 350 zł tytułem zadatku oraz zgłosić telefonicznie lub osobiście do biura następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, pesel, serię i nr dowodu osobistego lub paszportu, telefon komórkowy.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji niezależnych od organizatora.